Informace o shromážděních apod.

Zveme vás na nedělní bohoslužby do Broumova od 8:15 hodin a do Hronova od 10:00 hodin. Přečtěte si také náš nový sborový dopis.

Kontakt na ubytování v Broumově: 775202289

Bohoslužby s vysluhováním večeře Páně
V Broumově a v Hronově každou třetí neděli v měsíci
V Červeném Kostelci dle domluvy

Rodinné služby Boží
Každou čtvrtou neděli v měsíci

Bohoslužby
Hronov - 10,00 v neděli každý týden
Broumov - 8,15 v neděli každý týden, sborový dům ČCE, Kladská 85, 550 01 Broumov (tel. správcová, sestra Šemberová 774 879 534)
Červený Kostelec - 8,30 v 1. a 5. neděli v Domě s pečovatelskou službou U Jakuba
Machov - 17,00 každou 2. neděli, v soukromí (volejte farářovi 737 925 710)

Biblické hodiny
Probíráme Matoušovo evangelium.
Broumov - 17,30 ve čtvrtek 1x za 14 dnů
Hronov - 18,30 ve středu

Děti
každý pátek od 15,00 na faře v Hronově
čtvrtek v 16,00 1x za 14 dnů v Broumově

Konfirmační příprava
čtvrtek v 16,45 1x za 14 dnů v Broumově

Katecheze dospělých
Po domluvě s farářem (737 925 710)