Informace o shromážděních apod.

Kontakt na ubytování v Broumově: 775202289

Kontakt na ubytování v Tisu: 494665140

Bohoslužby s vysluhováním večeře Páně
V Broumově a v Hronově každou třetí neděli v měsíci
V Červeném Kostelci a v Tisu dle domluvy

Rodinné služby Boží
Každou čtvrtou neděli v měsíci

Bohoslužby
Hronov - 10 v neděli každý týden
Broumov - 8,15 v neděli každý týden, sborový dům ČCE, Kladská 85, 550 01 Broumov (tel. správcová, sestra Šemberová 774 879 534)
Červený Kostelec - 8,30 v 1. a 5. neděli v Domě s pečovatelskou službou U Jakuba
Tis - 16,30 každou 1. a 3. neděli, v modlitebně Tis 19 (Rzy, u silnice mezi Novým Hrádkem a Olešnicí)
Machov - 17,00 každou 2. neděli, v soukromí (volejte farářovi 737 925 710)

Biblické hodiny
Probíráme Matoušovo evangelium.
Broumov - 17,00 ve čtvrtek 1x za 14 dnů
Hronov - 18,30 ve středu
Tis - v pátek před 2. a 4. nedělí od 17,30 h

Děti
každou středu od 16.30 na faře v Hronově
čtvrtek v 16,00 1x za 14 dnů v Broumově

Konfirmační příprava
Po domluvě s farářem (737 925 710)

Katecheze dospělých
Po domluvě s farářem (737 925 710)