Informace o shromážděních apod.

Kontakt na ubytování v Broumově: 775202289

Kontakt na ubytování v Tisu: 494665140

11. 3. 10 h výroční sborové shromáždění, Hronov

25. 3. káže Petr Grendel, 8,15 h Broumov, 10 h Hronov

29. 3. Zelený čtvrtek od 17 h Hod beránka v Tisu

30. 3. Velký pátek, 16 h Č. Kostelec, 17,30 h Hronov, 19,30 h Broumov

1. 4. Neděle velikonoční, 8,15 h Broumov, 10 h Hronov, 14 h Stroužné

2. 4. pondělí velikonoční, 9,30 h Tis, 10 h Husinec

29. 4. 10 h rodinné služby Boží Hronov

4. 5. 19 h koncert písničkáře Slávka Klecandra v Hronově

6. 5. 10 h konfirmační slavnost Hronov

20. 5. svatodušní neděle

10. 6. Šonovská misijní slavnost

17. 6. 10 h sborový den v Hronově – rozloučení s Kittovými, koncert pro 2 violoncella – Jan Keller (Česká filharmonie), Matyáš Keller

24. 6. 10 h vizitace synodní rady v Hronově

15. - 22. 7. dětský tábor v Tisu

23. 9. sborový den v Tisu, host astronom Martin Cholasta (v jednání)

28. - 30. 9. Radujme se vždy společně – oslava 100 let výročí ČCE v Pardubicích. Ve stejném termínu se tam bude konat i Sjezd (nejen) evangelické mládeže

16. 12. slavnostní večer ke 100 letům ČCE v Obecním domě v Praze

Rodinné služby Boží
neděle 29. dubna 2018 od 10 h v Hronově.

Bohoslužby
Hronov - 10 v neděli každý týden
Broumov - 8,15 v neděli každý týden, sborový dům ČCE, Kladská 85, 550 01 Broumov (tel. správcová, sestra Šemberová 774 879 534)
Červený Kostelec - 8,30 v 1. a 5. neděli v Domě s pečovatelskou službou U Jakuba
Tis - 16,30 každou 1. a 3. neděli, v modlitebně Tis 19 (Rzy, u silnice mezi Novým Hrádkem a Olešnicí)
Machov - 17,00 každou 2. neděli, v soukromí (volejte farářovi 737 180 687)

Biblické hodiny
Probíráme Kazatele.
Broumov - 17,00 ve čtvrtek 1x za 14 dnů
Hronov - 18,30 ve středu
Tis - v pátek před 2. a 4. nedělí od 17,30 h
Suchý Důl - 17,00 obvykle jedenkrát za měsíc po domluvě (volejte farářovi 737 180 687)

Děti
každou středu od 16.30 na faře v Hronově
čtvrtek v 16,00 1x za 14 dnů v Broumově

Konfirmační příprava
Tis - 16,30 v pátek

Katecheze dospělých
Po domluvě s farářem (737 180 687)