Informace o shromážděních apod.

Kontakt na ubytování v Broumově: 775202289

Kontakt na ubytování v Tisu: 494665140

Chystáme:

Rodinné služby Boží
neděle 28. ledna 2018 v 10 hodin v Hronově.
neděle 18. února 2018 v 10 hodin v Hronově.
neděle 18. března 2018 od 10 h v Hronově.
neděle 29. dubna 2018 od 10 h v Hronově.

Bohoslužby
Hronov - 10 v neděli každý týden
Broumov - 8,15 v neděli každý týden, sborový dům ČCE, Kladská 85, 550 01 Broumov (tel. správcová, sestra Šemberová 774 879 534)
Červený Kostelec - 8,30 v 1. a 5. neděli v Domě s pečovatelskou službou U Jakuba
Tis - 16,30 každou 1. a 3. neděli, v modlitebně Tis 19 (Rzy, u silnice mezi Novým Hrádkem a Olešnicí)
Machov - 17,00 každou 2. neděli, v soukromí (volejte farářovi 737 180 687)

Biblické hodiny
Probíráme Kazatele.
Broumov - 17,00 ve čtvrtek 1x za 14 dnů
Hronov - 18,30 ve středu
Tis - v pátek před 2. a 4. nedělí od 17,30 h
Suchý Důl - 17,00 obvykle jedenkrát za měsíc po domluvě (volejte farářovi 737 180 687)

Děti
každou středu od 16.30 na faře v Hronově
čtvrtek v 16,00 1x za 14 dnů v Broumově

Konfirmační příprava
Tis - 16,30 v pátek

Katecheze dospělých
Po domluvě s farářem (737 180 687)