Kázání

Kázání je jak ohlodaná kost, neboť liturgii dotvářejí ještě modlitby a slovo k dětem, varhaníkovo umění, improvizace, nepředvídatelné události, jako je explose žárovky, vznícení bratra sedícího blízko kamen, poryvy Ducha svatého aj. Nemůžete-li navštívit shromáždění, použijte tuto stránku. Až budete opět zdraví, nalezení, doma z cest, jděte někam na opravdové bohoslužby!
Nahoře jsou nejstarší kázání, dole nejnovější.
U novějších kázání stačí zadat před tiskem rozvržení na 2 stránky - automaticky se zmenší font a stačí pak stránku uprostřed rozstřihnout napůl.

AttachmentSize
R_3,21-25a.docx9.17 KB
Ex_33,12-23.docx9.75 KB
Abk_2,4.docx9.7 KB
L_17,7-10.docx9.72 KB
Gn_3,1-19.docx10.12 KB
Mt_12,38-42.docx8.71 KB
Mk_12,41-44.docx8.44 KB
Gn_22,1-13.docx9.49 KB
Mk_14,3-9.docx9.37 KB
L_23,33-49.docx10.02 KB
Mt_28,1-10.docx8.86 KB
stradal_jaromir_kazani.docx8.67 KB
J_10,11-16.docx9.09 KB
J_16,16-23a.docx8.73 KB
Nu_11,10-17.24-30.docx12.84 KB
J_14,16-20.docx9.37 KB
Gn_50,15-21.docx9.05 KB
Kaz_11,1.docx9.19 KB
2_Tm_4,1-5.docx9.24 KB
Pr_27,19.docx9.27 KB
L_15,1-10.docx10.28 KB
1_Kr_17,1-16.docx9.22 KB
Mt_12,1-8.docx9.4 KB
Pl_3,20-26.docx9.68 KB
Iz_58,7-12(2).docx9.98 KB
Ex_33,1-7.docx9.51 KB
L_20,27-40.docx9.82 KB
2_K_1,18-22.docx8.35 KB
Ex_13,20-22.docx8.05 KB
Gn_32,25-32.docx9.87 KB
Zj_1,9-18.docx8.57 KB
Jk_3,17-4,7.docx8.73 KB
Am_5,21-24.docx9.17 KB
Iz_5,1-7(3.).docx9.58 KB
Fp_1,15-21.docx9.15 KB
Zd_9,15.26b-28.docx9.3 KB
1_S_2,1-2.6-8a.docx9.48 KB
2_K_4,16-18.docx9.34 KB
Tt_3,8_konfirmace.docx8.86 KB
Zj_1,4-8.docx9.14 KB
2_Tm_1,7.docx9.71 KB
Jr_23,16-29.docx9.94 KB
1_K_14,1-3.20-25.docx9.77 KB
Gn_26,15-25.docx9.17 KB
Pl_5,21a.docx8.54 KB